Ynet: דוד רפאל מספר על תהליך הגשת תביעות במקרה של הפקעת קרקעות פרטיות

דוד רפאל, יזם נדל"ן ומייסד קבוצת "רפאל נדל"ן", סיפר בכתבה עבור האתר וויינט על הקושי בהגשת תביעות על הפקעת קרקעות לצרכיי ציבור לאור התיקון האחרון לחוק שיצא.

הקושי נובע מכך שחלון ההזדמנויות להגיש תביעות בדבר גובה הפיצוי צומצם לחודשיים בלבד. לאחר תקופה זו, בעל הקרקע לא יוכל לערער על גובה הפיצוי שנקבע לו על ידי נתיבי איילון או מע"צ.

הדברים שנאמרו בכתבה על ידי דוד רפאל מתייחסים בעיקר לאדמות חקלאיות פרטיות, שמופקעות לעתים לטובת הקמת מסילות רכבת, סלילת כבישים או שימושים אחרים. ההפקעות אינן מוגבלות לאזורים מסוימים, ובסמכות המדינה להפקיע קרקעות לצרכיי ציבור ללא תלות במיקומן הגיאוגרפי.

דוד רפאל Administrator
דוד רפאל הוא יזם נדלן מוביל בתחומו. מתמחה בפרויקטים של מגדלי יוקרה, התחדשות עירונית ותמא 38. מרצה, מופיע בתקשורת ומפרסם מאמרים על עולם הנדלן ב- YNET, גלובס, כלכליסט – ועוד.

כתיבת תגובה

Paste your AdWords Remarketing code here