התפתחות ההשקעה בבניית נדל"ן בישראל

המצב הכלכלי במשק שמתאפיין בריבית נמוכה ונזילות גבוהה, מחייב את חברות הנדל"ן לגייס הון בשוק המקומי. עיקר ההנפקות היום בשוק ההון הן של חברות הפעילות בתחום הנדל"ן, בעיקר הנדל"ן המניב והגדול. חברות אלו מתאימות למשקיעי אג"ח, מכיוון שהנכסים שלהן בעלי תזרים מזומנים יציב. במקביל גם יזמיות הנדל"ן נחשבות לשחקניות בשוק ההון, אשר למד להתמודד איתן.

מאת: דוד רפאל

חברות יזום ובניה של נדל"ן (khunaspix)

התפתחותה של קבלנות הביצוע
בזמן האחרון הונפקו לראשונה בשוק ההון, מניות ואג"ח של חברה הפועלת בענף קבלנות הביצוע, כלומר ייזום של פרויקטים, תשתיות, ומגורים בארץ ובעולם. אצל רוב חברות הנדל"ן שהושקעו בהן כספים בבורסה, הפעילות הקבלנית הייתה פעילות משנית, אך לאחרונה הונפקו גם חברות שהפעילות הקבלנית בהן היא כמעט מחצית משווי הנכסים של החברה.

אחת הסיבות לכך היא התנופה של שוק הבניה בארץ, שנובעת מהצורך להגדיל את ההיצע של הדירות למגורים, תשתיות תחבורה ציבורית ושטחים

להמשך קריאה

Paste your AdWords Remarketing code here